DRAŽBA 3 izb. bytu s loggiou, Nové Mesto, Nobelova ul. 1 - 12.07.2019

 • 20190423_104258.jpg
 • 20190423_104209.jpg
 • 20190710_110131.jpg
 • 20190710_110141.jpg
 • 20190710_110148.jpg
 • 20190710_110156.jpg
 • 20190710_110201.jpg
 • 20190710_110222.jpg
 • 20190710_110236.jpg
 • 20190710_110241.jpg
 • Image001.jpg
 • Image003.jpg
 • Image007.jpg
 • Image008.jpg
 • Image009.jpg
 • Image010.jpg
 • Image011.jpg

exkluzívne

135.000,- €

vyvolávacia cena určená znal. posudkom, vrátane provízie

Zobraziť fotogalériu (17 fotografií)

VYDRAŽÍME.to, s.r.o. ako dražobník vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

Dátum a čas konania: 12.07.2019 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby: Dunajská č. 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, miestnosť: zasadačka č. 229, 2. posch.
Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)
Najnižšie podanie: 135 000 EUR
Minimálne prihodenie: 200 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 EUR

_________________________

Predmet dražby: 3 izb. byt s loggiou o výmere 82,48 m2 + loggia v Bratislave - Novom Meste, ul. Nobelova č. 1

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Nové Mesto, okres Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto na LV č. 2997 ako:

• byt č. 10, na 2.p., vchod Nobelova 1, v bytovom dome súpisné č. 1498 postavaného na parcele č. 13421, popis stavby: Nobelova 1, druh stavby: Bytový dom,
• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 307/10000,
• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 307/10000 k pozemku parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parcelné číslo: 13421, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 479 m2.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

_________________________

Základné údaje:
Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome súp. č. 1498, postavenom v roku 1977 v rámci bytovej výstavby na Nobelovej ulici č.1 v Bratislave – m. č. Nové Mesto. Dom pozostáva z jedného vchodu a má 8 nadzemných podlaží.
Na prízemí (1.NP) sú okrem hlavného vchodu (zo severovýchodnej strany) so zádverím situované po pravej strane pivnice vlastníkov bytov a nebytové priestory (v užívaní správcu) a po ľavej strane 4 byty. Na ostatných 7 poschodiach (2.-8.NP) sú byty – po 6 na každom. Celkovo je v danom vchode 46 bytov.
Dom je napojený na všetky IS: vodu, elektrinu, kanalizáciu + internet, telefón, TV, s prístupom po spevnenej obecnej komunikácii.

Technické riešenie:
• Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
• Zvislé nosné konštrukcie – železobetónový monolitický skelet so stužujúcimi železobetónovými stenami + obvodový plášť zo siporexových kvádrov, deliace konštrukcie murované;
• Stropy – železobetónové s rovným podhľadom, v zádverí: znížený SDK;
• Schody – ŽB konštrukcia, dvojramenné, nášľapná vrstva: liate terazzo;
• Zastrešenie bez krytiny – zateplená plochá strecha;
• Krytina strechy – fatrafólia;
• Klampiarske konštrukcie – úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;
• Úpravy vonkajších povrchov – zateplenie extrudovaným polystyrénom+omietky na báze umelých látok;
• Úpravy vnútorných povrchov – zádverie: interiérová omietka na báze umelých látok, ostatné: hladké VC omietky/hladké VC omietky + olejový náter do v. 120cm;
• Dvere - v spoločných priestoroch: hladké plné v oceľových zárubniach, v zádverí: kovové s presklením + odomykanie na magnetický čip, vstupné: kovové s presklením + odomykanie na kľúč;
• Okná – plastové;
• Povrchy podláh – pivnice: betónová mazanina, zádverie: keramická dlažba 30*30cm, ostatné (chodby, podesty a medzipodesty): PVC;
• Vykurovanie - teplovodné ústredné z centrálnej výmenníkovej stanice napojenej na teplovod;
• Elektroinštalácia – svetelná, motorická;
• Bleskozvod – kompletný rozvod;
• Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby SV a TÚV pre jednotlivé byty a nebytové priestory;
• Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
• Vnútorný plynovod – rozvod zemného plynu;
• Výťahy – áno;
• Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, káblová televízia, internet), požiarne hydranty, kovové mreže na oknách na 1.NP.

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:
• zateplenie strechy fatrafóliou;
• v rámci odstránenia systémových porúch zateplenie obvodového plášťa extrudovaným polystyrénom + omietky na báze umelých látok;
• výmena okien za plastové;
• nový výťah;
• modernizácia vstupných priestorov domu (znížený SDK strop, interiérové omietky, nová keramická dlažba, nové poštové schránky).

Byt č. 10 sa nachádza na 1.poschodí (2.NP) v rožnej sekcii bytového domu. Dispozične pozostáva z 3 obytných miestností (3x izba) a z príslušenstva (predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa, komora). Okná bytu sú orientované na juhozápad (3x izba, kuchyňa). Byt disponuje loggiou, prístupnou z jednej z izieb. Pivnica určená na spoločné užívanie s bytom sa nachádza na prízemí (1.NP) bytového domu.
Byt má okná pôvodné, drevené zdvojené a vchodové dvere pôvodné, plné hladké v oceľovej zárubni.
Ostatné konštrukcie a zariadenia nachádzajúce sa v byte nebolo možné pre nedostatočnú súčinnosť vlastníkov relevantne kvantifikovať a určiť. K výpočtu koeficientu vplyvu vybavenia bytu a k stanoveniu východiskovej hodnoty boli použité koeficienty štandardu ksi = 1,00 (v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., § 12, odsek 3).

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu (v 307/10000).
Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie. Sú to:
• základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchod, schodište, vodorovné izolačné a nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú:
• nebytové priestory (využívané správcom), hromozvod, výťah, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, rozvod káblovej televízie.


_________________________

Prvý termín obhliadky: 26.06.2019 o 12:00 hod.
Druhý termín ohliadky:10.07.2019 o 10:50 hod.

_________________________


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/43640092, 0948 522 268 alebo info@vydrazimeto.sk

Poloha nehnuteľnosti na mapeSúbory na stiahnutie

Podrobné informácie

vrátane provízie

1

8

3

82.48 m²

82.48 m²

osobné

pôvodný

aktívne

áno - separovaný

áno

áno

spoločné

nie

áno

nie

1.48 m²

áno

panel

áno

drevené

+421 948 522 268

poslať správu

Slovensko

Bratislava - Nové Mesto

Bratislava - Nové Mesto

 

osobné

3-izbový byt

dražba

logo

02/43640092
0948 522 268
info@novaadresa.sk
www.novaadresa.sk

napíšte nám