DRAŽBA 3 izb. bytu s loggiou, Ševčenkova 33, BA - dátum 30.09.2020

 • Image001.jpg
 • Image004.jpg
 • Image005.jpg
 • Image007.jpg
 • Image008.jpg
 • Image011.jpg
 • Image012.jpg
 • Image015.jpg
 • Image018.jpg
 • Image020.jpg
 • Image021.jpg
 • Image022.jpg

exkluzívne

145.000,- €

VYDRAŽENÉ

Zobraziť fotogalériu (12 fotografií)

VYDRAŽÍME.to, s.r.o. ako dražobník vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

Dátum konania: 30.09.2020 o 10:30 hod.
Miesto konania dražby: Dunajská č. 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, miestnosť: zasadačka na 3. posch.
Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)
Najnižšie podanie: 145 000 EUR
Minimálne prihodenie: 200 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 EUR

_________________________

Predmet dražby: 3 izb. byt s loggiou o výmere 68,29 m2 + loggia 3,61 m2 v Bratislave - Petržalke, ul. Ševčenkova 33

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava – m.č. Petržalka na LV č. 2530 ako:

• byt č. 53 na 5.p., vchod: Ševčenkova 33, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné č. 901, postavenom na parcelách č. 3367, 3368 a 3369, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Ševčenkova 29, 31, 33, v celosti,
• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 1000 / 100000,

_________________________

Základné údaje:
Bytový dom so stavebným označením DI-10/B, súp. č.901 bol postavený v rámci komplexnej bytovej výstavby v roku 1984 na Ševčenkovej ulici v Bratislave – Petržalke. Situovaný je v rovinatom teréne, má 3 samostatne prístupné vchody (Ševčenkova 29,31,33), ktoré sú v úrovni 1.NP komunikačne prepojené a 9 nadzemných podlaží.
Hodnotený byt sa nachádza vo vchode č.33. Vchod má dve schodiská, prístupné zo spoločnej vstupnej haly na prízemí (1.NP), každé s vlastným osobným výťahom. Byt č.53 je prístupný z pravého schodiska. Na prízemí (1.NP) je ďalej situovaný hlavný vchod do domu zo severozápadnej strany, zadný vchod z juhovýchodnej strany, zádveria, pivnice prislúchajúce k bytom a spoločné priestory: kočikárne, sušiarne, práčovne a miestnosti pre stúpačkový a hlavný uzáver plynu. Niektoré zo spoločných priestorov neslúžia pre daný účel. Na 1.-8.poschodí (2.NP-9.NP) sú byty, po 2 na každom. Celkovo je vo vchode 32 bytov (v každom schodisku po 16).
Bytový dom je napojený na všetky IS (voda, plyn, elektrina, kanalizácia), internet, telefón, optiku. Prístup k nemu je po spevnených obecných komunikáciách.

Technické riešenie
 Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 Zvislé nosné konštrukcie – obvodový plášť aj deliace konštrukcie montované z dielcov betónových plošných;
 Stropy – ŽB s rovným podhľadom;
 Schody – dvojramenné, ŽB konštrukcia, nášľapná vrstva z PVC;
 Zastrešenie bez krytiny – plochá strecha;
 Krytina strechy – zateplenie+hydroizolačná fólia;
 Klampiarske konštrukcie – úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;
 Úpravy vonkajších povrchov – 1.NP: náter+kabrince (pri vstupných dverách), ostatné nadzemné podlažia: zateplenie izolantom EPS+omietky na báze umelých látok;
 Úpravy vnútorných povrchov – olejový náter+hladké VC omietky;
 Dvere - v spoločných priestoroch plné hladké/oceľové s presklením-do oceľových zárubní, vstupné (predné a zadné): oceľové s presklením+odomykanie na magnetický čip;
 Okná – na 1.NP: pôvodné drevené zdvojené, na medzipodestách: pôvodné jednoduché oceľové;
 Povrchy podláh – betónová mazanina (kočikárne, pivnice), keramická dlažba 30*30cm (vstupná hala, zádveria), PVC (podesty, medzipodesty);
 Vykurovanie – teplovodné ústredné;
 Elektroinštalácia – svetelná;
 Bleskozvod – kompletný rozvod;
 Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby pre jednotlivé byty samostatné;
 Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
 Vnútorný plynovod – rozvod zemného plynu;
 Výťahy – 1x osobný (pre každé schodisko);
 Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, optika), požiarne hydranty.
Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:
 zateplenie obvodového plášťa (od 2.NP) izolantom EPS+omietky na báze umelých látok;
 zateplenie strechy+hydroizolačné pásy;
 termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK;
 nová keramická protišmyková dlažba vo vstupnej hale a zádveriach.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu (v 1000/100000).
Spoločnými časťami domu sa na účely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä:
 základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sa na účely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä:
 výťahy, práčovne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Byt č.53 sa nachádza na 5.poschodí (6.NP) bytového domu. Podľa informácií správcu a predloženého pôdorysu dispozične pozostáva z 3 obytných miestnosti (obývacia izba, 2x spálňa) a z príslušenstva (predsieň, chodba, WC, kúpeľňa, kuchyňa). Miestnosti bytu sú orientované na SZ (2x spálňa) a JV (obývacia izba, kuchyňa). Byt disponuje loggiou, ktorá je prístupná z kuchyne a latkovou pivnicou, umiestnenou na prízemí (1.NP) domu.
Vizuálnou obhliadkou bolo zistené:
Vstupné dvere bytu sú plné hladké, do oceľovej zárubne, okná pôvodné drevené zdvojené.
Byt a v ňom nachádzajúce sa konštrukcie nebolo možné pre nedostatočnú súčinnosť vlastníka relevantne kvantifikovať a určiť. Jeden z ukazovateľov som určila vlastnou úvahou (bod 26-vykurovanie – vyregulované kúrenie v celom dome: koeficient 1,10). K výpočtu koeficientu vplyvu vybavenia bytu a k stanoveniu východiskovej hodnoty bol z vyššie uvedeného dôvodu použitý koeficient štandardu ksi = 1,00 (v zmysle zákona č.527/2002 Z.z., §12, odsek 3).

_________________________

Prvý termín obhliadky: 03.09.2020 o 12:00 hod.
Druhý termín ohliadky: 29.09.2020 o 12:00 hod.

_________________________


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/43640092, 0948 522 268 alebo info@vydrazimeto.sk

Poloha nehnuteľnosti na mapeSúbory na stiahnutie

Podrobné informácie

5

8

3

71.9 m²

68.29 m²

osobné

aktívne

nie

3.61 m²

áno

panel

nezariadený

áno

drevené

+421 948 522 268

poslať správu

Slovensko

Bratislava - Petržalka

Bratislava - Petržalka

Ševčenkova

 

osobné

3-izbový byt

dražba

logo

02/43640092
0948 522 268
info@novaadresa.sk
www.novaadresa.sk

napíšte nám

Pre viac informácií kontaktujte