DRAŽBA 3 izb. bytu v BA-P. Biskupice, Vetvárska ul. - 12.07.2019

 • Image001.jpg
 • Image004.jpg
 • Image014.jpg
 • Image012.jpg
 • Image003.jpg
 • Image013.jpg
 • Image008.jpg
 • Image009.jpg
 • Image010.jpg
 • Image011.jpg
 • pivnica

exkluzívne

84.800,- €

vyvolávacia cena určená znal. posudkom, Predpokladaný termín: máj 2019

Zobraziť fotogalériu (11 fotografií)

VYDRAŽÍME.to, s.r.o. ako dražobník vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

Dátum a čas konania: 12.07.2019 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby: Dunajská č. 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, miestnosť: zasadačka č. 229, 2. posch.
Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)
Najnižšie podanie: 84 800 EUR
Minimálne prihodenie: 200 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 EUR

_________________________

Predmet dražby: 3 izb. byt o výmere 59,33 m2 v Bratislave - Podunajských Biskupiciach, ul. Vetvárska č. 31

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, obec Bratislava – m.č. Podunajské Biskupice na LV č. 4411 ako:

• byt č. 2 na 1.p., vchod: Vetvárska 31, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné č. 10129, postavaného na parcelách č. č. 1427, 1428 a 1429, druh stavby: bytový dom, popis stavby: Vetvárska 31, 33, 35, v celosti,
• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5933 / 164078,
• spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5933 / 164078 k pozemku parcelám registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape:
o parcelné č. 1427, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 173 m2,
o parcelné č. 1428, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 165 m2,
o parcelné č. 1429, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 168 m2.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

_________________________

Prvý termín obhliadky: 27.06.2019 o 12:00 hod.
Druhý termín ohliadky:10.07.2019 o 10:00 hod.

_________________________


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/43640092, 0948 522 268 alebo info@vydrazimeto.sk

Poloha nehnuteľnosti na mapePodrobné informácie

1

3

59.33 m²

59.33 m²

osobné

aktívne

panel

+421 948 522 268

poslať správu

Slovensko

Bratislava - Podunajské Biskupice

Bratislava - Podunajské Biskupice

Vetvárska

 

osobné

3-izbový byt

dražba

logo

02/43640092
0948 522 268
info@novaadresa.sk
www.novaadresa.sk

napíšte nám