DRAŽBA 4 izb. bytu, 82 m2 v D. Strede, Nám.A.Vámberyho - PRIPRAVOVANÉ

vyvolávacia cena bude určená znal. posudkom, Predpokladaný termín: jún 2019

VYDRAŽÍME.to, s.r.o. ako dražobník pripravuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

Predpokladaný dátum konania: jún 2019
Miesto konania dražby: zatiaľ neurčené
Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)
Najnižšie podanie: zatiaľ neurčené
Minimálne prihodenie: 200 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 3 000 EUR

_________________________

Predmet dražby: 4 izb. byt o výmere 82 m2 v Dunajskej Strede, Nám. Ármina Vámberyho


_________________________

Prvý termín obhliadky: zatiaľ nie je stanovený
Druhý termín ohliadky:zatiaľ nie je stanovený

_________________________


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/43640092, 0948 522 268 alebo info@vydrazimeto.sk

Poloha nehnuteľnosti na mapePodrobné informácie

7

4

82 m²

82 m²

osobné

aktívne

+421 948 522 268

poslať správu

Slovensko

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Námestie Armina Vamberyho

 

osobné

4-izbový byt

dražba

logo

02/43640092
0948 522 268
info@novaadresa.sk
www.novaadresa.sk

napíšte nám

Pre viac informácií kontaktujte