DRAŽBA 4 izb. bytu s loggiou v Petržalke, Vavilovova 5 - 21.12.2021

  • kladivko.jpg
  • bytovy dom.jpg

exkluzívne

190.000,- €

vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Zobraziť fotogalériu (2 fotografií)

VYDRAŽÍME.to, s.r.o. ako dražobník vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

Dátum konania: 21.12.2021 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby: Dunajská č. 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, miestnosť: zasadačka na 3. posch. (č.d. 340)
Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)
Najnižšie podanie: 190 000 EUR
Minimálne prihodenie: 200 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15 000 EUR

Pôdorys a viac fotografií zo znaleckého posudku dole v prílohách na stiahnutie.
_________________________

Predmet dražby: 4 izb. byt s loggiou o výmere 81,58 m2 + loggia 3,57 m2 v Bratislave - Petržalke, ul. Vavilovova 5

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Petržalka, okres Bratislava V, obec Bratislava – m.č. Petržalka na LV č. 2492 ako:

• byt č. 14 na 1.p., vchod: Vavilovova 5, ktorý sa nachádza v bytovom dome súpisné č. 1141, postavenom na parcelách č. 4591 a 4592, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: Vavilovova 5, 7 v celosti,
• podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve o veľkosti 155 / 10000.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

Pozn.: Právny vzťah k parcelám, na ktorých leží stavba súpisné č. 1141 je evidovaný na liste vlastníctva č. 4321, k.ú. Petržalka; spoluvlastnícky podiel k predmetným pozemkom nie Predmetom dražby, nakoľko nie je vo vlastníctve / spoluvlastníctve záložcu. Na liste vlastníctva k Predmetu prevodu je evidované: Právo stavby na parc.č.4592,4591 podľa §23, ods.5 zákona č.182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov.


_________________________

Základné údaje:
Bytový dom so stavebným označením DIV-27, súp. č.1141 bol postavený v rámci komplexnej bytovej výstavby v roku 1985 na Vavilovovej ulici v Bratislave –Petržalke. Situovaný je v rovinatom teréne, má 2 samostatne prístupné vchody (Vavilovova 5, 7) a 9 nadzemných podlaží. Hlavné vchody do domu sú z východnej strany, zadné zo západnej strany.

Ohodnocovaný byt sa nachádza vo vchode č.5. Vchod má dve schodiská, prístupné zo spoločnej vstupnej haly na prízemí/1.NP, každé s vlastným osobným výťahom. Byt č.14 je prístupný z ľavého schodiska. Na prízemí/1.NP sú ďalej zádveria vchodov, pivnice prislúchajúce k bytom a spoločné priestory: sušiareň, práčovňa, manglovňa – nevyužívané pre daný účel a kočikáreň. Na 1.-8.poschodí/2.-9.NP sú byty, po 2 na každom. Celkovo je vo vchode 32 bytov (v každom schodisku po 16). Bytový dom je napojený na všetky IS (voda, plyn, elektrina, kanalizácia), internet, telefón, optiku. Prístup k nemu je po spevnených obecných komunikáciách.

Technické riešenie
 Základy - základové pásy a pätky s izoláciou proti zemnej vlhkosti;
 Zvislé nosné konštrukcie – obvodový plášť aj deliace konštrukcie montované z dielcov betónových plošných;
 Stropy – ŽB s rovným podhľadom;
 Schody – dvojramenné, ŽB konštrukcia, nášľapná vrstva: liate terazzo;
 Zastrešenie bez krytiny – plochá strecha;
 Krytina strechy – zateplenie+hydroizolačná fólia;
 Klampiarske konštrukcie – úplné strechy a parapetov z pozinkovaného plechu;
 Úpravy vonkajších povrchov – zateplenie izolantom EPS+omietky na báze umelých látok;
 Úpravy vnútorných povrchov – prízemie/1.NP: olejový náter do v.200cm+hladká VC omietka, ostatné podlažia: olejový náter do v.140cm+hladká VC omietka;
 Dvere - v spoločných priestoroch plné hladké/oceľové s presklením do oceľových zárubní, vstupné: hliníkové s presklením+prístupový DEK systém;
 Okná – plastové;
 Povrchy podláh – betónová mazanina (kočikáreň, pivnice), keramická dlažba 30*30cm (zádveria, spoločné priestory na prízemí/1.NP, podesty, medzipodesty);
 Vykurovanie – teplovodné ústredné;
 Elektroinštalácia – svetelná;
 Bleskozvod – kompletný rozvod;
 Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, meranie spotreby pre jednotlivé byty samostatné;
 Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie;
 Vnútorný plynovod – rozvod zemného plynu;
 Výťahy – 1x osobný (pre každé schodisko);
 Ostatné - rozvody slaboprúdu (telefón, internet, optika), požiarne hydranty, kamerový systém v spoločných priestoroch na prízemí/1.NP.

Bytový dom prešiel modernizáciou v rozsahu:
 zateplenie strechy+hydroizolačné pásy;
 zateplenie obvodového plášťa izolantom EPS+omietky na báze umelých látok;
 výmena okien za plastové;
 výmena vstupných dverí za hliníkové s presklením, vrátane DEK systému;
 termostatizácia+hydraulické vyregulovanie systému ÚK;
 nový výťah;
 modernizácia vnútorných priestorov: dlažba na prízemí/1.NP, podestách a medzipodestách.

Byt č.14 sa nachádza na 1.poschodí/2.NP, v krajnej sekcii bytového domu.
Dispozične pozostáva zo 4 obytných miestnosti (obývacia izba, detská izba, 2x spálňa) a z príslušenstva (hala, chodba, WC, kúpeľňa, kuchyňa). Miestnosti bytu sú orientované na západ (obývacia izba, spálňa) a východ (detská izba, spálňa, kuchyňa). Byt disponuje loggiou, ktorá je prístupná z kuchyne a latkovou pivnicou, umiestnenou na prízemí/1.NP domu.
Vonkajšou obhliadkou môžem potvrdiť, že byt má pôvodné drevené zdvojené okná opatrené vnútornými plastovými žalúziami a bezpečnostné vchodové dvere zn. SHERLOCK, osadené do oceľovej zárubne.
Podlahová plocha (prevzaté z predloženého pôdorysu správcom bytového domu) bytu 81,58 m2 + loggia o výmere 3,57 m2.
Byt a v ňom sa nachádzajúce konštrukcie nebolo možné pre nedostatočnú súčinnosť vlastníka relevantne kvantifikovať a určiť. Časť týchto ukazovateľov som určila obhliadkou zvonku (bod 24-dvere: bezpečnostné vchodové dvere zn. SHERLOCK, koeficient 1,05), časť vlastnou úvahou (bod 26-vykurovanie: vyregulovanie systému v celom dome, koeficient 1,10). V bode 35-ostatné je zohľadnená existencia pivnice prislúchajúcej k bytu, ktorá nebola sprístupnená a teda nemohla byť ani zameraná (koeficient 1,05).
K výpočtu koeficientu vplyvu vybavenia bytu a k stanoveniu východiskovej hodnoty bol použitý pri ostatných položkách koeficient štandardu ksi = 1,00 (v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z., § 12, odsek 3).

_________________________

Prvý termín obhliadky: 01.12.2021 o 11:00 hod.
Druhý termín ohliadky: 21.12.2021 o 11:00 hod.

_________________________

Pôdorys a viac fotografií zo znaleckého posudku dole v prílohách na stiahnutie.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/43640092, 0948 522 268 alebo info@vydrazimeto.sk

Poloha nehnuteľnosti na mapeSúbory na stiahnutie

Podrobné informácie

1

8

4

81.58 m²

81.58 m²

osobné

aktívne

áno

spoločné

3.57 m²

áno

áno

verejné

panel

áno

drevené

0948 522 268

poslať správu

Slovensko

Bratislava - Petržalka

Bratislava - Petržalka

 

osobné

4-izbový byt

dražba

logo

02/43640092
0948 522 268
info@novaadresa.sk
www.novaadresa.sk

napíšte nám

Pre viac informácií kontaktujte

Mgr. Jozef Hargaš

Mgr. Jozef Hargaš

realitný maklér

hovorím po slovensky

Telefón: 0948 522 268
E-mail: jozef.hargas@creditors.sk

všetky realitné ponuky makléra