DRAŽBA pozemku 266 m2 so záhrad. domčekom v Ružinove, Malé Pálenisko

  • kladivko.jpg
  • 20211111_114343.jpg
  • 20211111_113528.jpg
  • 20211111_114347.jpg
  • 20211111_114407.jpg
  • 20211111_113458.jpg
  • 20211111_113513.jpg

exkluzívne

44.300,- €

vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom

Zobraziť fotogalériu (7 fotografií)

VYDRAŽÍME.to, s.r.o. ako dražobník vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

Dátum konania: 18.08.2022 o 14:00 hod.
Miesto konania dražby: Dunajská č. 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, miestnosť: zasadačka na 2. posch. (229)
Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)
Najnižšie podanie: 44 300 EUR
Minimálne prihodenie: 100 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 5 000 EUR

_________________________

Predmet dražby: pozemky o výmere spolu 266 m2 + stavba s.č. 9242 v Bratislave - Ružinove, ul. Malé Pálenisko


 Pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:
• parcelné č.: 3434/ 1, druh pozemku: záhrada o výmere 250 m2,
• parcelné č.: 3434/ 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2,

 Stavba:
• súpisné č.: 9242, postavená na parcele č.: 3434/2, druh stavby: Iná budova, popis stavby: Stavba.

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

_________________________

Záhradný domček súp. č.9242 na pozemku parc. č.3434/2 na ul. Malé Pálenisko v Bratislave-m. č. Ružinov, kat. úz. Nivy, okr. Bratislava II

Základné údaje
Murovaný záhradný domček súp. č.9242 je situovaný v rovinatom teréne na ul. Malé Pálenisko v Bratislave – m. č. Ružinov, kat. úz. Nivy. V užívaní je od roku 1981. Ide o jednopodlažnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch 4,50*3,60m, s jednou miestnosťou, plochou strechou, bez napojenia na IS. Prístup k nehnuteľnosti je po spevnenej obecnej komunikácii Malé Pálenisko.

Technické riešenie
 Základy - betónové základové pásy;
 Zvislé nosné konštrukcie – obvodové murivo murované z tehál hr. do 300mm;
 Vodorovné nosné konštrukcie – strop ŽB s rovným podhľadom;
 Strecha – plochá, krytina: asfaltová lepenka (IPA);
 Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody);
 Vonkajšie úpravy povrchov - brizolit;
 Vnútorné úpravy povrchov – hladká VC omietka;
 Výplne otvorov – okná: jednoduché oceľové, vstupné dvere. oceľové s presklením;
 Podlahy – veľkoplošné lamináty;
 Vnútorné rozvody – žiadne.

Spevnené plochy betónové
Spevnené plochy z prostého betónu hr. do 100mm vytvárajú plochu pred záhradným domčekom a chodník od domčeka ku komunikácii Malé Pálenisko. Zhotovené boli v roku 1981, vzhľadom k materiálovému vyhotoveniu uvažujem s ich životnosťou 60 rokov.

Pozemky
Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Bratislava – m. č. Ružinov, kat. úz. Nivy. Na LV č. 855 sú vedené ako zastavaná plocha a nádvorie – parc. č.3434/2 - zastavaná nebytovou stavbou súp. č.9242 a záhrada – parc. č.3434/1.
Pozemky sú rovinaté, s možnosťou napojenia na IS: voda, elektrina, plyn, prístupné po spevnenej obecnej komunikácii Malé Pálenisko. Lokalita má obytný a rekreačný charakter, dopravné spojenie s ostatnými časťami mesta zabezpečuje MHD (autobus) a taxi.

Poloha nehnuteľnosti na mapePodrobné informácie

266 m²

osobné

aktívne

rovina

asfaltová cesta

0948 522 268

poslať správu

Slovensko

Bratislava - Ružinov

Bratislava - Ružinov

Malé Pálenisko

 

osobné

Pozemky - bývanie

dražba

logo

02/43640092
0948 522 268
info@novaadresa.sk
www.novaadresa.sk

napíšte nám

Pre viac informácií kontaktujte

Mgr. Jozef Hargaš

Mgr. Jozef Hargaš

realitný maklér

hovorím po slovensky

Telefón: 0948 522 268
E-mail: jozef.hargas@creditors.sk

všetky realitné ponuky makléra