DRAŽBA (stavebného) pozemku 1741 m2 v obci Jahodná - UPUSTENÉ!

  • 20180910_104437.jpg
  • 20180910_104508.jpg
  • 20180910_104511.jpg
  • 20180910_104704.jpg
  • mapka.jpg
  • mapka1.jpg
  • UPI.jpg

exkluzívne

16.400,- €

vyvolávacia cena určená znal. posudkom, Termín konania: 12.04.2019

Zobraziť fotogalériu (7 fotografií)

VYDRAŽÍME.to, s.r.o. ako dražobník vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov:

Dátum a čas konania: 12.04.2019 o 10:30 hod.
Miesto konania dražby: Dunajská č. 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, miestnosť: zasadačka č. 229, 2. posch.
Opakovanie dražby: prvá dražba (I. kolo)
Najnižšie podanie: 16 400 EUR
Minimálne prihodenie: 100 EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 3 000 EUR

_________________________

Predmet dražby: pozemok o výmere 1741 m2 v obci Jahodná, okres Dunajská Streda s možnosťou výstavby nízkopodlažnej budovy na bývanie, tzv. celoročne obývanej budovy s názvom „Záhradný dom“

Predmet dražby je evidovaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Jahodná, okres Dunajská Streda, obec Jahodná na LV č. 449 ako:

 pozemok parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné č. 1210/3, druh pozemku: Ovocný sad, výmera: 1741 m2.


Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

_________________________

Prvý termín obhliadky: 25.03.2019 o 10:45 hod.
Druhý termín ohliadky:10.04.2019 o 12:00 hod.

_________________________

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v okrese Dunajská Streda, mimo zastavaného územia obce Jahodná, kat. územie Jahodná, v chránenej vodohospodárskej oblasti na pravom brehu Malého Dunaja. Na LV č. 449 je evidovaný ako ovocné sady, avšak v čase obhliadky využívaný na pestovanie zeleniny. Pozemok je rovinatý, v okolí s možnosťou napojenia na elektrinu a vodu.
Podľa územno-plánovacej informácie (viď príloha č. 4 znaleckého posudku) sa nachádza v lokalite zaradenej do plôch záhrad, avšak s povolením výstavby nízkopodlažnej budovy na bývanie, tzv. celoročne obývanej budovy s názvom „Záhradný dom“.

Analýza polohy nehnuteľnosti
Obec Jahodná sa nachádza pri severovýchodnej hranici okresu Dunajská Streda, necelých 10km od okresného mesta. Poskytuje bohaté možnosti rekreácie a vodných športov, vďaka čomu ju od konca 50-tych rokov vyhľadáva čoraz viac návštevníkov. Veľkej obľube sa teší najmä lokalita v časti Malého Dunaja pod vodnými mlynmi, kde bola v 70-tych rokoch vybudovaná známa chatová osada Alba Regia. Z obce sú rýchlo dostupné termálne kúpaliská - Topoľníky, Veľký Meder, Diakovce...

Ohodnocovaný pozemok je situovaný v lokalite medzi pravým brehom Malého Dunaja a hlavnou cestou, vedúcou z obce Jahodná do Dunajského Klátova, v chránenej vodohospodárskej oblasti. Oblasť je málo zastavaná, prístupná po úzkej, ale spevnenej komunikácii. Občianska vybavenosť obce (materská škola, základná škola, knižnica, zdravotné stredisko, farnosť, pošta, lekáreň) je dostupná na ľavom brehu Malého Dunaja, dostupná do 10 minút autom.

_________________________

Bližšie info v priložených dokumentoch.
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 02/43640092, 0948 522 268 alebo info@vydrazimeto.sk

Poloha nehnuteľnosti na mapeSúbory na stiahnutie

Podrobné informácie

1741 m²

osobné

aktívne

rovina

asfaltová cesta

+421 948 522 268

poslať správu

Slovensko

Dunajská Streda

Jahodná

 

osobné

Rekreačné pozemky

dražba

logo

02/43640092
0948 522 268
info@novaadresa.sk
www.novaadresa.sk

napíšte nám

Pre viac informácií kontaktujte