SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ - PROPERTY MANAGEMENT

Máte nehnuteľnosť (byt, rodinný dom, kanceláriu), ktorú by ste chceli prenajať a nemáte na to čas ? Odchádzate do zahraničia a nechcete aby bola Vaša nehnuteľnosť počas tejto doby stratová ?

Máme niekoľkoročné skúsenosti so zabezpečovaním prenájmu. Doteraz sú všetci naši klienti nad mieru spokojní s poskytovanými službami. Vyberte si našu spoločnosť a určite nebudete ľutovať.

Správa nehnuteľnosti zahŕňa:

- vyhľadanie nájomcu
- zabezpečenie obhliadok v prípade zmeny nájomcu (zabezpečenie minimálneho času bez obsadenia nehnuteľnosti)
- priebežná kontrola užívania nehnuteľnosti
- vypracovanie zmlúv a iných dokladov vyžadovaných pri prenájme
- zabezpečenie bezproblémového chodu nehnuteľnosti - zabezpečenie opráv, bežnej údržby a. i.
- v prípade záujmu vypracujeme súpis aktív a pasív súvisiacich s objektom
- vybavíme všetky potrebné úradné záležitosti spojené s prenájmom nehnuteľnosti, vrátane komunikácie so správcom bytového domu
- v prípade záujmu, po dohode zabezpečíme aj iné záležitosti súvisiace so správnym chodom nehnuteľnosti

A to všetko za cenu: 10 % z ceny prenájmu/mesačne.
(v prípade ak nehnuteľnosť nebude určitú dobu obsadená nájomníkom táto čiastka sa alikvotne znižuje)